Promoters

Serial No.NamePresent Address
01Sunita Gurung

Hong Kong
02Bhuma Devi Gurung
Hong Kong
03Sita Thapa
Hong Kong
04Shiva Rana
South Korea
05Nir Bahadur Rana
Bahrain
06Dev Bahadur Thapa
Nepal
07Resham Bahadur Magar
Nepal
08Dipak Darlami
UAE
09Goma Rana Magar
Nepal
10Padam Bahadur PulamiUK
11Shreejana Ale MagarNepal
12Deu Maya ShreesNepal
13Ritu ThapaNepal
14Chhangin Rana MagarNepal
15Jangabir Rana
Nepal
16Dalu Pun
Nepal
17Reema Rana
Nepal
18Binita Ale
Nepal
19Man Bahadur Gharti
Nepal
20Rajkumar Duruchyangi Magar
Qatar
21Goma Thapa Magar
Nepal
22Ran Bahadur Roka Magar
Qatar
23Bhim Bahadur Rana Magar
UK
24Pampha Rai
Hong Kong
25Dul Bahadur Gurung
Hong Kong
26Bikram Bahadur Thapa
Hong Kong
27Hari Bahadur Thapa
Hong Kong
28Ratna Bahadur Saru
Hong Kong
29Lekmaya Rana
Hong Kong
30Asha Kumari Rai
Hong Kong
31Shova Rai
Hong Kong
32Rajesh Gurung
Hong Kong
33Suryakumari Rai
Hong Kong
34Dev Bahadur Rana
Qatar
35Sushma Angdembe
Hong Kong
36Jagat Bahadur Sarki
Hong Kong
37Kumar Gurung
Hong Kong
38Surin Thapa Chumi Magar
Hong Kong
39Mana Maya Thapa (Magar)
South Korea
40Ram Prasad Gurung
Hong Kong
41Ranjita Thapa
Nepal
42Subit Gurung
Hong Kong
43Chhatra Bahadur Subba
Hong Kong
44 Sushree Lata Subba (Limbu)
Hong Kong
45Maita Magar
Qatar
46Ranjana Thapa
Nepal
47Binita Tamang
Nepal
48Bimala Gurung
Nepal
49Sharada Sapkota
Nepal
50Nabin Thapa Magar
Japan
51Om Bahadur thapa
Qatar
52Subarna Saru
Qatar
53Bharat Bahadur Magar
Qatar
54Nar Bahadur Thapa Magar
Qatar
55Pabitra Saru
Hong Kong
56Sumitra Magar
South Korea
57Rudra Bahadur Shrees
Nepal
58Bhoj Bahadur Thapa (Saru Magar)
Hong Kong
59Pratav Balal
Qatar
60Buddha Bahadur Gharti Magar
Qatar
61Chandra Kala Rai
Hong Kong
62Hem Bahadur Thapa
Qatar
63Bhupendra Bahadur Rekham Magar
Qatar
64Dhan Bahadur Saru
Qatar
65Babin Kumar Rai
Qatar
66Kshitiz Thapa
Hong Kong
67Man Bahadur Phagami
Kuwait
68Bhim Bahadur Taramu
Qatar
69Shova Thapa
Nepal
70Mohan Arageja Magar
South Korea
71Sita Thapa Magar
South Korea
72Mangal Pachabhaiya Magar
South Korea
73Tekraj Thapa Gharti Magar
Qatar
74Kamal Dhega
Nepal
75Rudra Bahadur Gurung
Hong Kong
76Min Bahadur Reshmi
South Korea
77Hom Bahadur. Thapa
South Korea
78Khadka Bahadur Gharti Magar
Qatar
79Dhurba Bahadur Thapa Gharti
Qatar
80Nar Bahadur Rana
Qatar
81Keshab Magar
Qatar
82Hom Bahadur Magar
Qatar
83Prem Bahadur Budha
South Korea
84Arjun Birkatta
South Korea
85Chandra Parkash Thapa
South Korea
86Jagat Bahadur Magar
Kuwait
87Raju Raskoti
South Korea
88Hom Bahadur Ale
South Korea
89Chet Bahadur Lamichhane Rana
South Korea
90Dambar Bahadur Darlami
South Korea
91Thaman Sing Rana
South Korea
92Khag Bahadur Gharti Thapa
South Korea
83Dil Bahadur Balami
South Korea
94Shaktiman Thapa Magar
South Korea
95Prem Gharti
South Korea
96Chiran Gharti Magar
South Korea
97Kishan Shomai
South Korea
98Chandra Bahadur Thapa
South Korea
99Nir Prasad Thapa
Qatar
100Khagi Pun
Qatar
101Rikmaan Singh Thada (Thapa)
South Korea
102Narayan Thapa
South Korea
103Kushum Thapa
South Korea
104Preeti Ale
Nepal
105Dil Bahadur Khulal Magar
Kuwait
106Bhabindra Kumar Pun
South Korea
107Dik Bahadur. Pun
South Korea
108Radha Thapa Magar
South Korea
109Som Bahadur. Roka Magar
South Korea
110Usha Magar
South Korea
111Bhagi Mala Gharti
South Korea
112Bhinu Thapa
South Korea
113Deubir Shrees
South Korea
114Prakash Thapa
South Korea
115Samikshya Gharti Magar
South Korea
116Jiwan Budha Magar
South Korea
117Swaroop Kumar Thapa
South Korea
118Sangita Shrees
Nepal
119Bishu Bahadur Thapa Magar
Qatar
120Tharka Bahadur Rana
UK
121Shivalal Paija
South Korea
122Basanti Thapa
Hong Kong
123Sheela Pun Magar
Hong Kong
124Min Bahadur Thapa
Hong Kong
125Sabita Thapa
South Korea
126Kunja Bahadur Thapa
South Korea
127Lekh Bahadur Thapa Magar
Nepal
128Tara Gurung
South Korea
129Hira Bahadur Darlami
Kuwait
130Laxmi Rana Magar
South Korea
131Krishna Bahadur Rana
Kuwait
132Nabina Bakawal Magar
South Korea
133Kamala Baral (Thapa)
Qatar
134Padam Bahadur Thapa
South Korea
135Mankumari Purja
South Korea
136Janak Kumari Thapa Magar
Qatar
137Mitra Bahadur Sinjali
Kuwait
138Dan Bahadur Thapa
South Korea
139Kiran Sinjali Magar
South Korea
140Phurwalamu Rokaya
Nepal
141Pradeep Thapa
South Korea
142Ram Bahadur Thapa
Israel
143Doma Sherpa
Israel
144Prem Bahadur Shrees Rana
Kuwait
145Shova Magar
Israel
146Suman Bahadur Rana Magar
Nepal
147Jamuna Pun
Hong Kong
148Mitra Bahadur Paharai
Hong Kong
149Ram Bahadur Gurung
Hong Kong
150Kedar Kumar Magar
Kuwait
151Kumar Thapa
Kuwait
152Kharka Bahadur Bhujel
Kuwait
153Himali BM
Israel
154Sashikala Magar
Kuwait
155Jai Bahadur Ale
Kuwait
156Devi Thapa Magar
Kuwait
157Janga Bahadur Gharti
Kuwait
158Asha Kumari Magar
Kuwait
159Ram Bahadur Bangshi
Qatar
160Leela Kumari Thapa Magar
Israel
161Dev Kumari Magar
Israel
162Purna Bahadur Magar
Japan
163Dhan Bahadur Thapa
Qatar
164Narayan Rana
Afganistan
165Kaviraj Magar
Nepal
166Man Bahadur Roka
South Korea
167Raju Shahi
Nepal
168Sitaram Thapa Magar
Nepal
169Rabina Thapa Magar
Nepal
170Laxmi Thapa
Nepal
171Laxmi Shahi
Israel
172Sanu Thapa Magar
Nepal
173Dayaram Thapa Magar
Nepal
174Lal Bahadur Roka
Malyasia
175Deepak Sunakhari Magar
Malyasia
176Gokarna Ale
Malyasia
177Geeta Adhikari
Hong Kong
178Homkala Kaucha
Hong Kong
179Deewakar Rana
Hong Kong
180Narendra Raj Gurung
Hong Kong
181Padma Singjali
Hong Kong
182Yadhav Bahadur Rakash
Kuwait
183Pushpa Bahadur Purbachhane Magar
Kuwait
184Lalu Maya Thapa
Nepal
185Ganesh Bahadur Thapa Magar
UAE
186Balram pun
Belgium
187Anil Thapa Magar
Kuwait
188Nisha Thapa Magar
Nepal
189Durga Bahadur Gurung
Hong Kong
190Lekha Bahadur Rana Magar
UK
191Shree Naresh Thapa Magar
Nepal
192Sunita Tamang
Nepal
193Tulasi Devi Thapa Magar
Japan
194Dilip Kumar Magar
Nepal
195Dil Maya Magar
Nepal
196Sita Kumari Rana Magar
Qatar
197Rupa Thapa
Nepal
198Sabina Thapa Magar
Nepal
199Aananda Saru
South Korea
200Neem Prasad Adhikari
Nepal
201Bom Bahadur Thapa Magar
Kuwait
202Hari Bahadur Magar
Nepal
203Jhalak Raj Ale Magar
Nepal
204Man Bahadur pun
Nepal
205Anita Thapa Magar
Nepal
206Khagendra Baral
Qatar
207Sarita Thapa Magar
Nepal
208Sarita Thapa Magar
Salikram Gahatraj
Nepal
209Om Bahadur Jargha
Nepal
210Chapendra Baral
Qatar
211Hem Prakash Rana
US
212Dipesh Roka Magar
Kuwait
213Krishna Bahadur Pun
Kuwait
214Pawan Rana Magar
Nepal
215Om Kumar Thapa Magar
Nepal
216Rabinbahadur Thapamagar
Nepal
217Mitra Bahadur Thapa
UK
218Gun maya ale
Nepal
219Anup Thapa
Nepal
220Shanta Kala Lama
Hong Kong
221Shanti Shrees Thapa
Nepal
222Sushan Thapa
Australia
223Lankaman Roka
Nepal
224Gauri gurung (thapa magar)
Nepal
225Rajendra pulami
Nepal
226Bom Bahadur Thapa
Nepal
227Pramila Magar
Nepal
228Meena Thapa Magar
Nepal
229Shristi pun
Nepal
230Ganesh Bahadur Thada Magar
Nepal
231Chitra Kumari Thapa
Nepal
232Kubersingh Rana
Nepal
233Krishna gurung
Nepal
234Peema Basnet
Nepal
235Goma Kumari Darlami
Nepal
236Chitra Prasad Gharti
Nepal
237Tika Maya Thapa Magar
UK
238Sita Tilija
South Korea
239Basanti Budhamagar
UK
240Ramita Khatri
Nepal
241Pushpa Gharti Magar
Nepal
242Bin Prasad Pun Magar
Nepal
243Bel Bahadur Gharti
Nepal
244Keshar Bahadur Magar
Nepal
245Hari Bahadur Ale Magar
Nepal
246Dr. Om Bahadur Rana
Nepal
247Yubraj Thapa
Nepal
248Suman Thapa
Nepal
249Kesh Bahadur Ale
Nepal
250Bhoj Bikram Budhamagar
Nepal
251Bom Bahadur Rana
Nepal
252Junumaya Ramjali
Nepal
253Chok Bahadur Rana
Nepal
254Bindu Kumari Thapa
Nepal
255Laxmi Thapa
Nepal
256Rashika Raika
Nepal
257Rasmita Raika
Nepal
258Bishnu Kumari Ale
UK
259Ram Babu Lhayo
Japan
260Raju Gurung
Nepal
261Amala Thapa Magar
Nepal
262Bom Bahadur Jargamagar
UK
263Jaalmaya Roka
UK
264Bindu Thapa Magar Rana
Nepal
265Nir Ale
Nepal
266Parbati Rana
Nepal
267Sher Bahadur Raika Magar
Nepal
268Meena Thapa
South Korea
269Keshar Bahadur Garanja
Nepal
270Dolraj Barghare
Nepal
271Dharmaraj Gharti
Nepal
272Krishan Bahadur Yasmali Magar
Nepal
273Ganga Bahadur Thapa Magar
Nepal
274Tekan Singh Rana
US
275Dr.Nisha Thapa
Nepal
276Pritam Kumari Rana
Nepal
277Rama Ale Magar
Nepal
278Shibu Rana
Nepal
279Junamaya Gharti magar
Nepal
280Chitra Bahadur Pulami
Nepal
281Aishwarya Devi Ale
Nepal
282Yasu Pulami
New Zealand
283Rita Devi Rana
Hong Kong
284Raj Kumar Rana
Nepal
285Salina Rana
Africa
286Baratraj Rana
Dubai
287Kehar Sing Thapa Khaptari
Singapore
288Debindra Bahadur Rana
Hong Kong
289Krishan Bahadur Magar
UK
290Chaman Rana
Ice Land
291Gau Bahadur Ale
Nepal
292Yamuna Pun Magar
Nepal
293Bimala Roka Magar
Nepal
294Mahesh Budhamagar
US
295Dal Bahadur Thapa
Nepal
296Sisam Rokamagar
UK
297Shree Krishna Dongol
Nepal
298Pashupati Thapa
Nepal
299Sudan Shrestha
Nepal
300Surendra Pokharel
Nepal
301Shreedhar Roka
Nepal
302Dhan Bahadur Budha
Nepal
303Bharat Singh Kammu
Nepal
304Bhim Bahadur Thapa
UK
305Jayaram Prasad Luitel
Nepal
306Lalmati Chhantel
Nepal